Kiviõli I Keskkool – ettevõtlik ja keskkonnateadlik!

Lisaks sellele, et Kiviõli I Keskkool on aastaid olnud ettevõtlik kool, kus õpivad ja töötavad hakkajad ning optimistlikud õpilased ja õpetajad, oleme sellel õppeaastal Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel saanud rahastuse projektile, mille raames saame korraldada õppeaasta jooksul 15 keskkonnateadlikkust edendavat õppekäiku. Õpilaste ja õpetajate tagasiside septembris-oktoobris korraldatud õppekäikudele:

  1. septembril käisid 1. klassid Tallinna Loomaaias uurimas, millises keskkonnas loomad elavad. Nähti elevanti, kristiineartiklijuurdeninasarvikuid, jääkaru, tiigrit, madusid, krokodilli ja kilpkonni, aga laste lemmikud olid siiski kitsed, keda sai ise toita ja kallistada. Sellest käigust sündis väike raamat „Lota loomaaias“ (vt foto vasakul-toim.).

2.klass külastas Jääajakeskust, et õppida, kuidas  mandrijää liikumise tulemusena moodustusid erinevad pinnavormid ja kuidas neid nimetatakse. Tehti rühmatööna pinnavormide makette ja sõeluti mandrijää setteid, vaadati õppefilmi mandrijää liikumisest. Giid tutvustas erinevaid eksponaate ja pärast programmi lõppu sai Jääajakeskuses ka omal käel ringi vaadata.

3. klass Oandu keskuses

2. oktoobril külastas 3. klass Oandu looduskeskust, kus osaleti loodusõppeprogrammis „Kuidas käbist saab puu“. Looduskeskuse peahoones uuriti metsaülema kabinetis erinevaid vanaaegseid tööriistu ja vaadati filmi. Käbitares nähti erinevate puude käbisid ja seemneid ning prooviti käbidest seemne saamist.

Õpilased said ise tõmmata puulaaste ja uurida erinevat puitu. Metsaretkel silmati erinevaid pärandkultuuriobjekte, uuriti loomade ja lindude toimetamise jälgi, maitsti marju ja tutvuti erinevate taimedega. Retk lõppes einega Oandu paisjärve kaldal lõkkeplatsil.

18. septembril ootas viiendaid klasse Kauksi looduskeskus, et teha tutvust seente ja samblikega. Päev algas põneva filmiga seentest, kus saadi teada, et seeni ei kasutata ainult söögiks. Seentega sai värvida lõnga ja seentest tehti paberit. Peale õppefilmi vaatamist siirduti metsa.

Õpiti, mis vahe on samblikel ja sammaldel, otsiti taimi ja uuriti neid luubiga. Taimede kindlaks tegemisel  kasutati välimääraja abi. Kahjuks seenesaak oli kesine ja õpilastel õnnestus näha vaid mõnda seent. See-eest koguti metsast muid tarkusi. Tagasi tulles oli ette valmistatud maja ümber põnev mäng. Otsiti kontrollpunkte ja selle põhjal lahendati ristsõna. Sama programmi läbis Kauksi looduskeskuse 21. septembril ka 3. klass.

5. klass Kauksi looduskeskuses
5. klass Kauksi looduskeskuses
3. klass Kauksi looduskeskuses
3. klass Kauksi looduskeskuses

7. ja 8. klass külastasid Tartu Observatooriumit, teemaks oli kaugseire. Käik observatooriumisse oli intensiivne ja aktiivne õppimine. Noortel oli võimalus näha renoveeritud teaduskeskust ja kuulda, mida seal tehakse. Seejärel jaguneti gruppidesse ja täideti töölehte, mis suunas õpilased koos nii arvuti taha kui ka seintelt infot otsima. Õpilaste lemmiktoaks sai EstCube-1, kus olid mugavad toolid, avar vaade ning tunne, et aetakse väga tähtsat asja.

Teiseks süvenesid õpilased ühte teemasse ning valmistasid esitluseks  plakati (metsandus, kaugseire, hüdroloogia, geoloogia, elektromagnetlained). Ettekanne toimus suures auditooriumis ja andis hea esinemiskogemuse, sest lisaks oma koolikaaslastele olid kuulamas-vaatamas ka observatooriumi juhendajad. Põnev õppimine võeti kokku viktoriini abil, milleks kasutati tahvelarvuteid ja Kahoot.com keskkonda. Päeva lõpetuseks tegid õpilased ise oma spektomeetri ja viisid läbi mõõtmisi.

Õpilased Tartu observatooriumis
Õpilased Tartu observatooriumis

10. klass osales Tartu Observatooriumi kosmosetehnoloogia õppeprogrammis. Programmi eesmärgiks on tutvustada kosmosetehnoloogia olemust, selle erinevaid uurimisvaldkondi ja rakendusi ning mõju keskkonnale.Õpilasetele meeldis õppeprogrammi praktiline lähenemine õppimisele: praktilise tööna paberist rakettide valmistamine ja nende lennutrajektoori mõõtmine, viktoriin, tööde esitlus. postri valmistamine, rühmatöö. Õpilased tõid välja, et oli väga tore sõpradega toredalt aega veeta, saada uusi teadmisi kosmosetehnoloogiast, kosmodroomidest, kosmoseprügist, Eesti panusest kosmoseuuringusse.

Aitäh tagasisidet andnud õpetajatele ja õpilastele!

Projektijuht Kristiine Meister

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s